Vanaf 13 april 2020 te zien:

Sjoerd Huizinga, De grote onbekende van Yn ‘e Line. Deze solo-tentoonstelling is te zien van 13 april tot en met 26 juli 2020. Met de tentoonstelling over het werk van Sjoerd Huizinga breken we een lans voor de minst bekende maar tegelijkertijd de meest experimentele van de vijf kunstenaars van  Yn’e Line.

In de tentoonstelling over Sjoerd Huizinga laten we een vijftigtal werken zien en tonen we verbanden met tijdgenoten uit de periode waarin hij schilderend actief was.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen