De schilder en zijn landschap
9 juli tot en met 3 oktober 2021

In de tentoonstelling De schilder en zijn landschap neemt Museum Dr8888 je niet alleen mee door het mooie Friese landschap, maar ook door de tijd. In deze tentoonstelling verweven we drie tijdlijnen, die van toen, nu en straks. Welke plekken van Friesland wilden kunstenaars koste wat kost vastleggen, welke invulling geven hedendaagse kunstenaars aan het landschap en wat is de visie op de toekomst? 

Ingrijpende veranderingen
In de loop van de twintigste eeuw verandert het landschap ingrijpend, ook in Friesland:  industrialisatie, ruilverkaveling en modernisering van de landbouw drukken hun stempel op de landelijke omgeving. Op veel van de werken die in de tentoonstelling te zien zijn, is het landschap vastgelegd nog vóór de grote veranderingen plaatsvinden, soms uit nostalgische redenen, soms is het nog steeds een onbedorven stukje natuur. Maar de invloed van de mens rukt steeds meer op – sommige kunstenaars geven met hun werk een duidelijke waarschuwing af.

Toen, nu en straks
Aan de hand van drie verschillende verhaallijnen laten we (de kijk op) het Friese landschap zien. Met ‘Toen’ tonen we de werken van grote Friese kunstenaars uit onze eigen collectie, zoals Ids Wiersma, Gerrit Benner en de kunstenaars van Yn ‘e Line. Zij geven een inkijk in het ongerepte landschap en het boerenleven vanaf de jaren 20 tot aan de jaren 60 van de vorige eeuw, toen grootschalige modernisering het landschap voorgoed veranderde. Er is een speciale rol weggelegd voor Sierd Geertsma, dit jaar vieren we namelijk zijn 125ste geboortedag. Geertsma wist als geen ander de schoonheid van het landschap in de Zuidoosthoek van Friesland vast te leggen.

Verder geven we het ‘woord’ aan hedendaagse kunstenaars als Sita Geerling en Johan van Aken. Zij geven hun visie op het landschap van nu.

Maar we kijken ook naar de toekomst. Het landschap in Friesland is voor een groot deel ontstaan en ingericht door ingrepen van de mens. Zijn de grenzen bereikt en laten we het landschap weer over aan de natuur? Kunnen we op dezelfde voet doorgaan of moeten we ingrijpen? Voor een antwoord op deze vragen is er een grote rol weg gelegd voor het publiek. Er wordt een fototentoonstelling georganiseerd over deze thematiek, waarbij de beste inzendingen worden geselecteerd voor een expositie in Museum Dr8888.