22 april – 8 juli 2018
Museum Dr8888 presenteert een grote overzichtstentoonstelling van de Friese kunstenaar Siep van den Berg. Van den Berg volgde de avondopleiding Tekenen en Schilderen aan Academie Minerva in Groningen. Zijn stijl ontwikkelde zich van het naturalisme via het kubisme naar het constructivisme. Hij onderging grote invloed van De Stijl en van De Ploeg kunstenaar H.N. Werkman. Deze tentoonstelling over het ‘kind van Mondriaan’, zoals hij zichzelf noemde valt samen met de viering van 100 jaar De Ploeg. In de tentoonstelling zijn meer dan zestig werken van Van den Berg te zien, van hele vroege werken tot een van de laatste werken.

Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij de intensieve samenwerking met Simon van Deinum, die de omvangrijke biografie over Siep van den Berg Dichter bij Siep heeft geschreven.