Waanzinnig! Het buitengewone leven van Klaas Koopmans
8 november – 27 juni 2021
Klaas Koopmans heeft grote bekendheid verworven met zijn indrukwekkende landschappen en zijn indringende gestichtstekeningen die hij maakte tijdens opnames in psychiatrische instellingen. In deze tentoonstelling toonden we de hoogtepunten uit zijn oeuvre.

 

Sjoerd Huizinga, de grote onbekende van Yn ‘e line
4 juni –25 oktober 2020
Met deze tentoonstelling braken we een lans voor Sjoerd Huizinga, de minst bekende maar tegelijkertijd de meest experimentele van de Friese kunstenaarsgroep Yn ‘e line. Het werk van Huizinga wordt gekenmerkt door het experiment en zijn stijl is niet vast te pinnen op één bepaalde kunststroming. Deze experimenteerdrift in combinatie met zijn onderzoekende houding liep als een rode draad door de tentoonstelling.

Fluffageddon
4 juni -25 oktober 2020
Fluffageddon ging over karakters, gender en identiteit. Met zijn soft sculptures wil kunstenaar Jurjen Galema een brug slaan tussen de kunstwereld en de maatschappij met uiteenlopende karakters met allemaal een eigen uitstraling. Hij onderzoekt thema’s als gender, identiteit, menselijk lichaam en verslavingen.