Letterlust, Wanderlust, Beeldlust: Iconen van het Noorden
Gedurende de periode maart-november 2019 waren de drie wisseltentoonstellingen Letterlust, Beeldlust en Wanderlust te zien, waarbij de nadruk werd gelegd op verschillende onderdelen uit de kerncollectie en de hiertoe behorende kunstenaars.