Wegens grote belangstelling wordt de tentoonstelling Fries expressionisme: Not afraid of the new tot en met 24 februari 2019 verlengd. De in oktober geopende tentoonstelling over de Friese naoorlogse kunstenaarsgroep Yn ‘e line trekt veel belangstelling van bezoekers uit het hele land. Museum Dr8888 heeft daarom besloten de tentoonstelling met zeker een maand te verlengen.