Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit:

  • Bert van Asselt: voorzitter; tevens lid van de Raad van Toezicht van Museum Dr8888
  • Coos Muhlschlegel: secretaris
  • Bauke Wittermans: penningmeester
  • Jan van der Meer
  • Jikke Leclercq
  • Hanneke Bijstra
  • Wilma van Asselt

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.


In het Jaarverslag 2020 treft u een zeer beknopt overzicht van de belangrijkste wederwaardigheden. Voor de financiële stand van zaken, zie Jaarrekening 2020.

Het bestuur is bereikbaar via svmdr8888@gmail.com.


Privacy Statement
De Stichting Vrienden Museum Drachten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens: zie het Privacy Statement Stichting Vrienden Museum Drachten.