Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit:

  • Bert van Asselt: voorzitter; tevens lid van de Raad van Toezicht van Museum Dr8888
  • Coos Muhlschlegel: secretaris
  • Jan van der Meer
  • Jikke Leclercq
  • Hanneke Bijstra

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.


In het Jaarverslag 2018 treft u een overzicht van de belangrijkste wederwaardigheden en een vooruitblik voor 2019.
Voor de financiële stand van zaken, zie Jaarrekening 2018.

Het bestuur is bereikbaar via [email protected].


Privacy Statement
De Stichting Vrienden Museum Drachten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens: zie het Privacy Statement Stichting Vrienden Museum Drachten.