Smallingerland Verbeeld & Jong Smellingerlânskip

Logo Fries LandschapOp 27 september 2015 opent Museum Dr8888 maar liefst twee tentoonstellingen op twee verschillende locaties in het kader van het Jier fan ’t Smellingerlânskip: Jong Smellingerlânskip in Sûnenz en Smallingerland Verbeeld in Museum Dr8888.
Eén thema, gezien vanuit twee invalshoeken en georganiseerd op twee locaties.

De tentoonstellingen zijn t/m 8 november 2015 te zien.

Groepsentoonstelling Jong Smallingerlandschap
Op de locatie Sûnenz ZuidOostZorg hebben Alie Lucas (Sûnenz) en Hester Jenkins (Museum Dr8888) een tentoonstelling ingericht van jong talent uit Friesland, dat zich heeft laten inspireren in of door Smallingerland. Het doel is kunst toegankelijker maken, intergenerationeel contact bevorderen en eens per jaar een podium bieden aan jong artistiek talent in Friesland.

De deelnemende kunstenaars: Frouckje Jagersma, Charlotte de Boer, Menno Grant, Welmoed Banga, Pieter Jan Meijer, Dorens van der Werf en Lotte Bosschieter.

Tentoonstelling Smallingerland Verbeeld
Aan de hand van oude foto’s van onder andere Roelof Lammers en schilderijen, tekeningen en etsen van kunstenaars als Ids Wiersma, Jan Planting, Bernardus Nieuwenhuis en zogenaamde zondagsschilders als Van der Werff en Padieske, laat de tentoonstelling een dwarsdoorsnede zien van de geschiedenis van het veranderende landschap in en rond Smallingerland en de toenemende invloed van de mens. Ook enkele meer hedendaagse kunstenaars zoals Gerrit de Vries en D.L. van der Werff komen aan bod.