Restauratie werken Thijs Rinsema

rinsema1Dertig werken van Thijs Rinsema uit Museum Drachten worden de komende weken gerestaureerd. Deze werken zijn eigendom van de Gemeente Smallingerland. Onlangs is gebleken dat de werken niet in optimale conditie verkeren. Omdat 2011 is uitgeroepen tot het Rinsemajaar en er een speciale tentoonstelling aankomt stelt de Gemeente Smallingerland € 20.000 beschikbaar voor de opknapbeurt.

De restauratie moet eind oktober klaar zijn, want dan begint de overzichtstentoonstelling ‘Thijs/Evert Rinsema avant-garde in Drachten’.