Rabobank Drachten Noordoost Friesland is partner van Museum Dr8888. Met deze samenwerking stimuleert en ondersteunt de Rabobank het maatschappelijk, cultureel en economisch klimaat in Drachten en omgeving.

Het partnership is bedoeld voor de organisatie van onder andere (educatieve) activiteiten en participatieprojecten voor scholen, kinderen en ouderen in de regio. Museum Dr8888 is zeer verheugd dat de Rabobank het tentoonstellings- en activiteitenbeleid van het museum op deze manier mede mogelijk maakt. Daarnaast worden er speciale kortingsacties aangeboden aan leden van de Rabobank.

Rabobank Drachten Noordoost Friesland ondersteunt onder meer de volgende projecten:

  • Project Museum Z: in dit project is sprake van het opzetten van een jongeren crew die de eigen generatie vertegenwoordigt. De pilot hiervan wordt getest met 13 vwo leerlingen van CSG Liudger. Het traject wordt vastgelegd door studenten van ROC Friese Poort in een magazine. Doel van dit project is het bouwen van een duurzame relatie met jongeren en de betrokkenheid bij het voortbestaan van het museum te vergroten.
  • Kinderatelier: elke week vindt er in het Atelier van Museum Dr8888 een laagdrempelig kinderatelier plaats voor kinderen uit Drachten e.o. (6-12 jaar) waarbij er aandacht is voor de kunst- en cultuurgeschiedenis van Drachten. Hierdoor leren de kinderen meer over zichzelf en de wereld en dit draagt bij aan het vormen van hun identiteit.

 Rabobank ondersteunt deze projecten vanuit haar missie Growing a better world together. Daarnaast is Rabobank zowel landelijk als lokaal partner van diverse initiatieven gericht op talentontwikkeling bij jeugd op de thema’s cultuur en sport.