Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van schrijver en dichter K. Schippers, pseudoniem van Gerard Stigter (1936). Met zijn dood verliezen we een groot vriend en weldoener van ons museum. In zijn boek Holland Dada, dat voor het eerst verscheen in 1974, werden de broers Thijs en Evert Rinsema aan de vergetelheid onttrokken en werd de laatste bijeenkomst van de Holland Dada-tour in april 1923 in Drachten uitvoerig en met enthousiasme beschreven. Met de schenking van zijn Holland Dada archief aan Museum Dr8888 in 2014 zette Gerard de volgende stap om een blijvende herinnering aan deze tour bij ons museum onder te brengen. Het was zijn grote wens dat iedereen die dat wil gebruik kan maken van dit archief.

Gerard was een uitgesproken fan van Museum Dr8888 en volgde het proces van de totstandkoming van onze museumwoning het Van Doesburg-Rinsemahuis op de voet.

Wij zullen zijn betrokkenheid en warme belangstelling enorm missen en wensen zijn nabestaanden, met name zijn vrouw Erica, veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.