De openbare ruimte in Nederland staat vol met naoorlogse kunstwerken. Het project ‘Kunst met een Opdracht’ gaat na wat die ons tegenwoordig nog te zeggen hebben. Kennen we het verhaal nog? En hoe komt waardering voor zulke kunst tot stand? In een boek, een documentaire, een kunstroute en een reeks tentoonstellingen dient het oeuvre van Jaap van der Meij (1923-1999) als vertrekpunt voor deze vragen. Museum Dr8888 behandelt met Overlevingskunst de monumentale kunst die verdween, en de beelden die overleefden.