Museum Dr8888 heeft 9 medewerkers in vaste dienst en hanteert een Arbeidsvoorwaardenregeling die is afgeleid van de CAO voor de voormalige Rijksmusea. Voor de beloning volgt het museum de CAO voor de voormalige Rijksmusea. Deze CAO wordt ook toegepast voor de bestuurder/directeur; de arbeidsvoorwaarden worden door de Raad van Toezicht vastgesteld. Daarnaast werkt het museum met ca. 80 vrijwilligers. Deze groep ontvangt geen vrijwilligersvergoeding, met uitzondering van de vrijwilligers met een speciale taak. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Jaarverslag 2019

Publicatiejaarrek 2019 Museum Drachten

Vorige jaarverslagen
Jaarverslag 2017 Museum Dr8888
Jaarverslag 2018 Stichting Museum Drachten

Beleidsplan 2020-2024


logo anbiRSIN-nummer: 802924943