Missie
Museum Dr8888 vertelt verhalen over kunst en cultuur. Daarmee inspireren, stimuleren en verbinden we jong en oud. We presenteren onderscheidende tentoonstellingen van regionaal en (inter)nationaal belang. Daarnaast verzamelen, beheren en presenteren we de kunst- en cultuurhistorische collectie van Drachten en Smallingerland, voor huidige én toekomstige generaties. In onze programmering zoeken we altijd een verbinding met de eigen collectie en met het DNA van Drachten en Noord-Nederland.

Visie
Museum Dr8888 is niet bang internationaal te opereren, maar doet dit altijd binnen de regionale context én met de eigen collectie. In een meer en meer mondiale wereld, waarin alles met elkaar in connectie staat, zijn we steeds meer op zoek naar verbinding, een eigen identiteit, kleinschaligheid en gemeenschapszin. Kunst en cultuur laten ons kennis maken met andere denkbeelden, culturen en andere tijden, waardoor er ruimte om anders te kijken, inzicht en ruimte voor nieuwe perspectieven ontstaan. Kunst is daarmee een belangrijke aanjager voor beweging en vernieuwing.

Deze wisselwerking tussen de ‘grote wereld’ en de vertaling daarvan naar Smallingerland en Noord-Nederland, blijft het komende decennium essentieel. We laten onze bezoekers op een onverwachte manier kennis maken met onze collectie en het DNA van onze regio. We willen een succesvolle en stabiele organisatie zijn die regionaal, nationaal en internationaal van betekenis is. We zijn extern gericht en werken samen met andere musea, kennisinstellingen bedrijven. Het museum is bovendien een plek waar iedereen zich welkom voelt, waar je ook vandaan komt, uit welk gezin je komt, welke leeftijd of welke culturele achtergrond je ook hebt.

Beleid
Hier vindt u het Beleidsplan2020-2024 van Museum Dr8888.