Missie
Museum Dr8888 is een podium voor Noord-Nederlandse beeldende kunst en historische geschiedenis van Smallingerland. Zij beheert en toont cultureel erfgoed en de collectie beeldende kunst van Smallingerland en omgeving. De algemene maatschappelijke doelen zijn: het bevorderen van cultuurparticipatie en een duidelijke rol spelen in de beleving van Drachten als culturele hoofdstad van Friesland.

Visie
Nederland en Europa weten in toenemende mate dat er in Drachten een prachtige collectie te zien is van de internationale historische avant-garde bewegingen De Stijl en Dada. Het museum wil de presentatie, collectievorming en zichtbaarheid daarvan verbeteren. Het museum wil dit verwezenlijken door het organiseren van en participeren in activiteiten op het gebied van de beeldende kunst en cultuurgeschiedenis, zoals tentoonstellingen, lezingen, excursies, educatieve projecten en manifestaties. Maar ook door de collecties digitaal te ontsluiten. Daarnaast wil het museum een gasthuis zijn voor diverse lagen van de bevolking, waarbij (sub)culturen elkaar ontmoeten en elkaar wederzijds beïnvloeden. 

Taken
Het museum rekent tot haar kerntaak het vergroten van kennis van de Noord-Nederlandse beeldende kunst en historische geschiedenis van Smallingerland bij een breed publiek. In uitvoerende zin is de kerntaak het verzamelen van beeldende kunst rond de kerncollectie, verwerven van kennis en het stimuleren van onderzoek, zorgvuldig beheren, presenteren van de collectie en het tonen van de meest recente ontwikkelingen in de beeldende kunst in Noord-Nederland.

Hier vindt u het Beleidsplan1 van Museum Dr8888.