Nostalgisch Friesland verbeeld 1910-1950

Planting logo websiteJan Planting & Ids Wiersma 11/10/2014 t/m 16/11/2014
Honderden tekeningen, snelle schetsjes, etsen en aquarellen hebben de Friese kunstenaars Jan Planting (Drachten, 27 mei 1893 – 29 november 1955) en Ids Wiersma (Brantgum, 21 juni 1878 – Dokkum, 24 augustus 1965) gemaakt van hun geliefde Fryslân. Museum Dr8888 heeft meer dan 3000 van hun werken op papier uit de eigen collectie ondergebracht in de zogenaamde topografische atlas. In deze tentoonstelling ligt het accent op beelden uit de Friese Wouden en Smallingerland.

De tentoonstelling is opgedragen aan kunsthistorica drs. Betty Rozema-Früchnicht die met haar jarenlange werk als vrijwilliger de topografische atlas van het museum voor het publiek heeft ontsloten.

Nostalgisch Friesland verbeeld 1910-1950
Museum Dr8888
11 oktober 2014 tot en met 16 november 2014