Nog 1 week !

De tentoonstellingen Roelof Lammers Fotograaf van Friesland en Fotografie Nu zijn nog te zien tot zondag 13 februari.

De tentoonstelling over het leven en werk van Roelof Lammers geeft niet alleen een kijkje in het leven in Drachten in het begin van de 20ste eeuw maar geeft ook een beeld van de experimentele talenten van deze bijzondere fotograaf.

Op woensdag 9 februari om 14.00 uur is er een laatste kindervoorstelling met de toverlantaarn.
Verteld en getoond wordt het sprookje Aladdin. Na afloop mogen de kinderen zelf toverlantaanrplaatjes maken.

In de tentoonstelling Friesland Fotografie Nu is werk te zien van vier hedendaagse en talentvolle Friese fotografen, Dolph Kessler, Tryntje Nauta, Marije Kuiper en Marijke van Ruiten.