Museum Dr8888 is dringend op zoek naar drie nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht.

Wij zoeken drie nieuwe leden:

 • Lid RvT met juridische kennis
 • Lid RvT met kennis van HRM
 • Lid RvT met kennis kunst en cultuur

Deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht

Voor dit profiel zijn we op zoek naar een kandidaten die:

 • Ruime kennis en ervaring hebben op de eerdergenoemde deelgebieden die in staat zijn om kritisch toezicht te houden en als klankbord te fungeren voor de directeur/bestuurder;
 • Begrijpen wat (cultureel) ondernemen inhoudt in een ‘non profit sector’;
 • Bekend zijn met de lokale context en beschikken over een sterk netwerk, met name in Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe).

De organisatie

Museum Dr8888 is een stichting met 10 parttime medewerkers, een directeur/bestuurder, ca. 80 vrijwilligers en een Raad van Toezicht. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Jan Dijksman (voorzitter)
 • Paul van Kleef (vice-voorzitter)
 • Bert van Asselt (lid)
 • Siebe Meindersma (lid)
 • Vacant

In verband met het aftreden van een van de leden en het feit dat twee leden op termijn aftreden, zoekt Museum Drachten drie leden voor de Raad van Toezicht. Wij zoeken leden die specifieke kennis hebben van juridische- personele- en culturele vakgebieden.

De principes van de Governance Code Cultuur 2019 vormen het uitgangspunt voor de processen en principes van Museum Drachten. De Governance Code Cultuur bevordert goed toezicht en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Taakstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het (financiële) beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de directeur/bestuurder met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Daarin onderschrijft zij de inhoudelijk missie en visie van het museum. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur/bestuurder en neemt in haar taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen van de statuten en Governance Code Cultuur in acht.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld zesmaal per jaar in vergadering bijeen, waarvan een vergadering in het teken staat van de zelfevaluatie. Indien noodzakelijk of gewenst worden onderwerpen additioneel telefonisch of per mail behandeld/besproken. Museum Drachten hecht eraan dat de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Bestuur in beginsel gebaseerd is op vertrouwen en respect.

De samenstelling van de Raad van Toezicht van Museum Drachten wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, diversiteit en deskundigheid.

Algemene criteria Raad van Toezicht

Naast affiniteit met de missie en strategische doelstellingen en voldoende beschikbaarheid, beschikken leden van de Raad van Toezicht over de volgende kwaliteiten:

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en kan omgaan met verschillende belangen;
 • Beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Beschikt over een breed relevant netwerk en is bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting;
 • Heeft affiniteit met en inzicht in de culturele sector en een visie op de rol van kunst en cultuur in de samenleving;
 • Weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie;
 • Is integer;
 • Beschikt over de vaardigheden om de rol van sparringpartner richting bestuur en organisatie goed vorm te geven.

Deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied cultureel en museaal, juridisch, HRM

Voor dit profiel zijn we op zoek naar een kandidaat die:

 • Ruime kennis en ervaring heeft op het specifieke vak gebied en in staat is hierop kritisch toezicht te houden en als klankbord te fungeren;
 • Algemene kennis heeft van de cultuur en vrijetijdssector en op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving;
 • Begrijpt wat (cultureel) ondernemen inhoudt in een ‘not for profit sector’;
 • Bekend is met de lokale context en beschikt over een sterk netwerk, met name in Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe).

Diversiteit

Museum Drachten streeft naar diversiteit in personeel, programma, partners en publiek. Daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren. Het streven is om de RvT zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in een persoon gecombineerd zijn.

Vergoeding

De functies voor de Raad Van Toezicht museum Drachten zijn onbezoldigd.

Procedure

Opgave van belangstelling graag via info@museumdrachten.nl.
Kandidaten ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Benoeming volgt tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

Meer informatie

Voor vragen is de voorzitter van de selectiecommissie, de heer Jan Dijksman bereikbaar via e-mail info@museumdrachten.nl.

Solliciteren

Sollicitaties (brief en curriculum vitae) kunnen vóór 5 november, onder referentie Vacature RvT, worden toegestuurd aan de heer Jan Dijksman, via info@museumdrachten.nl.

Museum Dr8888 zoekt enthousiaste vrijwilligers!

Werken op een wel heel leuke locatie? We zijn voor 1 à 2 dagdelen per week op zoek naar vrijwilligers die ons bijstaan met baliediensten, horecadiensten of die aan de slag willen als gastheer- of vrouw (ook in de weekenden).

We zoeken…
Heb jij affiniteit met het museum, ben je klantvriendelijk, werk je graag met mensen in een culturele, creatieve omgeving en ben je regelmatig beschikbaar? Stuur dan een mail naar info@museumdrachten.nl en dan neemt onze vrijwilligerscoördinator zo snel mogelijk contact met je op!