Ons museum is gevestigd in een voormalig Franciscaner klooster in het centrum van Drachten. De door Franciscus van Assisi gestichte kerkorde (die zich vooral bezig houdt met zendingswerk) zag in Drachten een geschikte plaats voor een franciscaner klooster, omdat uit de volkstelling van 1930 bleek dat de ontkerkelijking in Friesland toenam.

In de loop der tijd werd de zielenzorg onder de katholieken belangrijker en aangezien dat niet tot de hoofdtaken van de Franciscaner monniken hoort, viel in 1970 de beslissing om het klooster op te heffen en veranderde in 1972 het Minderbroederklooster in een gemeentehuis. In 1994-1995 werd het oude klooster/gemeentehuis opnieuw verbouwd, nu tot museum. Op 1 januari 1996 verruilde het museum het aloude historische grietenij- en gemeentehuis aan het Moleneind voor het – jongere maar ook historische – klooster aan het Museumplein.