Het museum is in een paar jaar tijd gegroeid van een streekmuseum tot een museum van (inter)nationaal belang. Bezoekersaantallen zijn verdubbeld, het aantal activiteiten is zeer fors uitgebreid en het museum is onderdeel geworden van diverse culturele en zakelijke netwerken op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Om het huidige niveau van het museum te kunnen handhaven heeft de Raad van Toezicht in samenspraak met de directeur-bestuurder besloten Elly van der Goot aan te wijzen als tijdelijk zakelijk directeur.