Karavaan: Kunst voor het leven

Logo Fonds Cultuurparticipatie (2)Het Fonds voor Cultuurparticipatie trekt de komende maanden met de Karavaan: Kunst voor het leven het land in om met mensen te spreken die betrokken zijn bij het ontwikkelen van beleid en projecten op het terrein van ouderen en cultuur.

Op donderdag 27 november doet de Karavaan Drachten aan en maakt een stop in Sûnenz. Er wordt o.l.v. Hedy D’Ancona met vertegenwoordigers uit de zorg, overheden en cultuursector gesproken over hoe ouderen actief deel kunnen nemen aan kunst en cultuur en hoe de sectoren cultuur, zorg en welzijn met elkaar kunnen samenwerken.

Karavaan Ouderenparticipatie | locatie: Sûnenz & Museum Dr8888 | Aanvang: 10 uur.

*Voor meer inhoudelijke informatie over het programma, klik op lees verder.

Programma
Het programma bestaat uit een talkshow afgewisseld met optredens samengesteld i.s.m. Gemeente Smallingerland. Het start om 10:00 uur en staat onder leiding van Hedy D’Ancona. Zij gaat in gesprek met bestuurders, wetenschappers, welzijns- en kunstinstellingen over de culturele uitdagingen van een krimpregio, maar ook met ouderen zelf over de vraag: hoe wil jij later oud worden? Het gesprek wordt afgewisseld met interviews en inspirerende optredens van o.a. cabaretier Rients Gratama, dameskoor FFF en harpiste Manja Smits. Aansluitend vindt er een heerlijke lunch plaats.

Rond 13:00 uur start het programma in Museum Dr8888. Hier wordt het nieuwe project Onvergetelijk, voor mensen met Alzheimer en de nieuwste tentoonstelling 3 generaties Werkman op een actieve manier gepresenteerd. Na afloop heeft u de gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken en/of in gesprek te gaan met adviseurs van het Fonds voor Cultuurparticipatie over de ouderenregeling.

* Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier: www. inschrijven.cultuurparticipatie.nl/karavaan-drachten