K.Schippers DaDa en Dr8888

rinsema5Op 22 november tussen 19.30 – 21.30 uur komt  schrijver, dichter, essayist en kunstcriticus K. Schippers naar Drachten in het kader van het Rinsemajaar 2011. K. Schippers wordt in de Beleefbibliotheek van Drachten geïnterviewd door de journalist Erik Lindner. Hun gesprek zal onder andere gaan over de relatie van Thijs en Evert Rinsema met het DaDaïsme, zowel met betrekking tot de literatuur als de beeldende kunst en hun contacten met Kurt Schwitters en Theo van Doesburg.

Voorts wordt dieper ingegaan op de aforismen van Evert Rinsema. Dit naar aanleiding van het nieuw te verschijnen boek met 500 aforismen van deze dichter. Daarnaast is er ook aandacht voor het werk van K. Schippers zelf, zijn verhouding met het DaDaïsme en het boek dat hij schreef over Duchamp. Natuurlijk zal zijn lang verwachte en door de pers enthousiast ontvangen dichtbundel “Tellen en wegen” deze gevarieerde avond ook aan de orde komen.

De toegang voor leden is € 5,00 en voor niet-leden € 6,00.
Aanmelden kan via de website www.beleefbibliotheek.nl, telefonisch op nummer 0512-512680 of aan de balie van de klantenservice in de bibliotheek.