Alle inwoners van de gemeente Smallingerland mogen in het jaar 2019 gratis naar Museum Dr8888. Dit initiatief van het museum wordt ondersteund door de gemeente Smallingerland met een bedrag van € 15.000,- om tegemoet te komen aan de derving van inkomsten voor het museum. De toegang is alleen gratis op vertoon van een geldige legitimatie en op papier een bewijs van adres in Smallingerland.

Actievoorwaarden: Toegang is alleen gratis op vertoon van een geldige legitimatie en op papier een bewijs van adres in Smallingerland. Dit kan bijvoorbeeld een brief van de woningbouwvereniging, energieleverancier of internetprovider zijn. Let op: toegangsgelden worden NIET met terugwerkende kracht terugbetaald. Wilt u meer informatie over de gemeente Smallingerland? Kijk dan hier.