Educatiemissie
In Museum Dr8888 kunnen leerlingen van het basisonderwijs en van middelbare scholen naar kunst leren kijken en er over praten. Door de educatieve activiteiten en programma’s leren kinderen en jongeren kunst en cultuur te ontdekken, begrijpen en waarderen. De kunsteducatie in Museum Dr8888 combineert ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ met ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

“Leerlingen oriënteren zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Ze oriënteren zich ook op de wereld. Dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.” (Kerndoelen Onderwijs)

We bieden de mogelijkheid om in overleg een creatief schoolprogramma op te stellen in een doorlopende leerlijn. Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is het mogelijk om een vraaggericht educatieproject op te zetten. Dat wordt opgebouwd in drie fasen: ontdekken/inspiratie, verdiepen/produceren en beschouwen/reflectie. Projecten en activiteiten die we aanbieden zijn: Museumkoffer ‘Ben jij de Conservator?’, Museumkist Dr8888 in Stijl, Museumkist voorbereiding Jij in de Lawei (Midzomernacht, Peer Gynt & De Odyssee), Kijkwijzers CKV, Junior Zoekmachine Dr8888 (verwacht begin schooljaar 2016/2017), de Izi.Travel Dr8888-tour, diverse rondleidingen met workshops naar aanleiding van de viering van 100 jaar DADA (1916-2016).


Contact
Voor informatie over vraaggerichte schoolprojecten en aanmeldingen mail naar [email protected]. Vraag naar de mogelijkheden voor goedkoop vervoer.