Educatiemissie
In Museum Dr8888 kunnen leerlingen van het basisonderwijs en van middelbare scholen naar kunst leren kijken en er over praten. Door de educatieve activiteiten en programma’s leren kinderen en jongeren kunst en cultuur te ontdekken, begrijpen en waarderen. De kunsteducatie in Museum Dr8888 combineert ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ met ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

“Leerlingen oriënteren zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Ze oriënteren zich ook op de wereld. Dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.” (Kerndoelen Onderwijs)

We bieden de mogelijkheid om in overleg een creatief schoolprogramma op te stellen in een doorlopende leerlijn. Voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO, HBO en universiteit is het mogelijk om een vraaggericht educatieproject op te zetten.

Voor het PO en VO wordt dat opgebouwd in drie fasen: ontdekken/inspiratie, verdiepen/produceren en beschouwen/reflectie. Per expositie ontwikkelt Museum Dr8888 een rondleiding met workshop.


Contact
Voor informatie over vraaggerichte schoolprojecten en aanmeldingen mail naar educatie@museumdrachten.nl.