De erfgoedcollecties
Naast de collectie beeldende kunst is ook de erfgoed van Smallingerland onderdeel van de collectie van Museum Dr8888. Deze collecties zijn over het algemeen niet zichtbaar in het gebouw.

Topografische atlas: De topografische atlas bestaat voor het grootste deel uit aquarellen, pentekeningen, potloodschetsen, etsen etc. van kunstenaar Jan Planting. Maar een deel ervan bestaat ook uit oude kaarten zoals de Schotanus Atlas uit 1718 (reeds ontsloten door Tresoar).

Handschriften en oude drukken: Bijzonder is de collectie oude handschriften vanaf de 16e eeuw en de collectie schoonschriften vanaf de 17e eeuw. Verreweg het belangrijkste in deze collectie is de kroniek uit de 18eeuw van Berend Alberts ( 1724-Zuyder Dragten 1792) die bekend stond onder zijn bijnaam Bearn Lap.  Bearn Lap was schoenmaker en ‘kroniekschrijver’. Lap was een bijnaam, omdat hij een schoenmaker was.  Zijn echte naam was Bernardus Fabricius of gewoon: Berend Alberts.  In zijn dagboek beschrijft hij het wel en wee van Drachten en haar inwoners in overzichten, tekeningen en dichtvorm.

Textilia: Museum Dr8888 heeft 360 geregistreerde objecten van textiel. Het gaat om o.a. antieke merklappen, rouwkleden, onderjurken, vlaggen, vaandels, kousen, beenwarmers, hoeden, mutsen. Bijzonder voor de kerncollectie is een kleed, ontworpen door Rietveld, Van der Leck of Huszàr i.o.v. het PAAPJE. Het PAAPJE  heeft een lange, rijke historie.

Collectie goud en zilver: Onderzoek naar meestertekens, fotografie, herkomst en datering. De collectie zilver van het museum is klein maar fijn. Natuurlijk kan het niet concurreren met de collectie van het Fries Museum, maar voor Smallingerland is de collectie zeer belangrijk, ook gezien de geschiedenis van welvaart in deze regio. De collectie zilver bevat 281 objecten: van zakhorloges tot breinaaldschedes, van hoedenspelden tot bijbelsluitingen en oorijzers. De collectie goud bestaat voornamelijk uit gouden oorijzers, in totaal 8. De zilvercollectie bevat met name stukken uit de 18e eeuw.

U kunt een groot deel van onze collectie online bekijken.

Collectie fotografie en film: Bijzonder in de verzameling is een van de oudste filmprojectoren van Europa van Cristiaan Slieker. Voorbeeld van een collectie fotografie:  Roelof Lammers (1853-1910). In het begin legde hij zich toe op portretten, maar al snel ging hij ook buiten fotograferen.  Veel foto’s van Oud Drachten zijn van zijn hand, maar ook van dorpen in de omgeving zoals Beetsterzwaag,  Ureterp, Oranjewoud en Oentsjerk.

Archieven: Collectie Brieven en andere documenten: Naast de eerder genoemde archieven die tot de kerncollectie behoren (Holland Dada en Rinsema) zijn er veel archieven ondergebracht bij het museum waar nog verder onderzoek naar verricht moet worden, zoals het personenarchief, kunstenaarsarchieven (o.a. Pier Pander archief) en familiearchieven.

Industrieel erfgoed (bijv. familie Lammers, Enerka (Dunlop), Philips, etc.).  Voorbeeld de ontsluiting van documentatie Philips en  Dunlop Enerka, met name het laatste bedrijf is nog weinig onderzoek naar gedaan.  Het bedrijf kent een lange geschiedenis die begint bij de voormalige molen De Nijverheid.

Naast bovenstaande collecties zijn er nog deelcollecties die verder onderzoek behoeven. Zo moet er nog gedegen onderzoek worden gedaan naar de collectie antieke houten schooltassen, de collectie schoenen, maar ook o.a. de collecties munten en penningen, sieraden, boeken en antieke bijbels, knipkunst, gereedschappen, landbouwwerktuigen, speelgoed en spelletjes moet nog verder geïnventariseerd en geselecteerd worden. Een aantal deelcollectie verdienen nog extra attentie:

Glas-in-lood: Uit praktische overwegingen verzamelt het museum geen grote ramen, in tegenstelling tot kleinere panelen uit scholen of particulier bezit. De verzameling telt ongeveer 12 stuks, waaronder een glas-in-loodraam uit ca. 1923 naar ontwerp van Theo van Doesburg voor zijn vriend Evert Rinsema, twee ramen naar ontwerp van Thijs Rinsema en drie van C.R. de Boer. Daarnaast moet nog genoemd worden het glas-in-loodraam van Wim Gerritsma, uit 1965.

Collectie eco-design en recycling objecten: Sinds eind 2013 heeft Museum Dr8888 een kleine 240 objecten in permanente bruikleen gekregen van de TU Delft. De collectie is opgebouwd van ca. 1950 tot ca. 2005. De werken hebben diverse afmetingen en opgebouwd uit zeer verschillende materialen, zoals bioplastic, beton, staal en ijzer, hout, papier, aluminium en textiel.