De collectie van Museum Dr8888 geeft een boeiend overzicht van de beeldende kunst van de twintigste eeuw met de nadruk op werken uit de jaren tussen de twee wereldoorlogen, het Interbellum. De kerncollectie richt zich op de gebroeders Rinsema, die in het begin van de twintigste eeuw in contact kwamen met de internationale avant-garde en zo  vertegenwoordigers van De Stijl en de Dada-beweging naar Drachten haalden. De filosofische bespiegelingen van Evert Rinsema, zijn zgn. aforismen en de beeldende kunst van zijn broer Thijs zijn ruim vertegenwoordigd in de vaste opstelling van het museum in de Rinsemavleugel.

In de kerncollectie is een aantal topwerken van Theo Van Doesburg opgenomen, maar ook werken van de Duitse dadaïst Kurt Schwitters. In 2014 heeft Museum Dr8888 het gehele Holland Dada archief geschonken gekregen van de schrijver K. Schippers. Binnen deze collectie vallen ook twee originele werken in bruikleen van kunstenaar Man Ray.  Ook in  2014  heeft Museum Dr8888 een groot aantal werken van Ploeg-kunstenaar H.N. Werkman in langdurige bruikleen gekregen, waarmee het museum met recht tot hét Interbellummuseum van het Noorden gerekend kan worden. Naast werken van kunstenaars als  Jacob Bendien, Johan Dijkstra, Jakob Nieweg, Otto van Rees, Pier Pander, Jan Sluiters en Piet van Wijngaerdt, bevat de collectie enkele meer noordelijk opererende kunstenaars, eveneens werkzaam tijdens het interbellum, zoals Ids Wiersma, Siert Geertsma en Jan Planting.

Het naoorlogse expressionisme is vertegenwoordigd met een grote collectie werken van Klaas Koopmans, Pier Feddema, Jaap Rusticus en enkele werken van Gerrit Benner. Maar ook topwerken van o.a. Boele Bregman, Jan Loman en Mare van der Woude maken deel uit van de collectie. Museum Dr8888 heeft ook een actief aankoopbeleid voor werken van hedendaagse kunstenaars uit Noord Nederland. Met enige regelmaat worden ook hun werken in het museum geëxposeerd. Van de hedendaagse kunst zijn werken te zien van o.a. Machiel Braaksma, Dinie Boogaart, Anne Feddema, Jan Ketelaar, Gerrit Offringa en Krin Rinsema.

Museum Dr8888 beschikt ook over een uitgebreide cultuurhistorische collectie, verzameld in de jaren dat het museum nog een oudheidskamer was. Hierin zijn veel objecten ondergebracht die verwijzen naar de rijke historie van Smallingerland, zoals de 17e eeuwse zilveren voorwerpen van de Drachtster zilversmid Henricus Ludinga. Objecten uit de cultuurhistorische collectie worden regelmatig in themaverband getoond.

Het beleid van het museum ten aanzien van de collectie staat uitvoerig in het Collectieplan Museum Dr8888 2015-2018 beschreven.

Bekijk hier onze collectie online.