Museum Dr8888 bouwt verder aan een mooie en sterke toekomst. Het museum is een inspirerend, educatief en verbindend museum midden in de samenleving, van en vóór iedereen. Met onze kerncollectie voegen wij belangrijke waarde toe. Niet alleen voor de eigen regio maar ook voor de oprecht geïnteresseerde recreant en cultuurtoerist op zoek naar de verhalen uit het gebied van Drachten en Smallingerland. Over onze missie, visie en strategische doelstellingen voor de jaren 2019 tot 2023 leest u meer in ons beleidsplan.

Download het beleidsplan.