Gezichten van het Noorden

Tentoonstelling Gezichten van het Noorden
Kunstenaarsverenigingen Fria en Prisma

Verlengd t/m 8 september

 Museum Dr8888 toont een selectie van werken van twee kunstenaarsverenigingen die toonaangevend zijn in Friesland, Fria en Prisma ’88 . Beide verenigingen vinden hun oorspong in Drachten.

 In 2010 vierde de Fria , de Friese vakvereniging voor beeldend kunstenaars haar 25-jarig jubileum en in 2013 bestaat Prisma 25 jaar. Alle reden dus voor Museum Drachten om een tentoonstelling te organiseren van de kunstenaars behorend tot deze verenigingen.

 Fria werd in januari 1985 als Bond van Vrije Friese kunstenaars opgericht. In de afgelopen 28 jaar heeft Fria zich voor de belangen van alle kunstenaars die lid waren ingezet. Zij heeft in zoveel mogelijk kunstgerelateerde commissies zitting genomen om haar leden te vertegenwoordigen. Daarnaast tracht zij met het organiseren van studiedagen en gezamenlijke exposities het kunstklimaat en collegialiteit tussen kunstbroeders binnen Friesland te versterken.

 Sinds de oprichting ontmoeten de leden van Prisma ’88 elkaar met een strakke regelmaat, bespreken elkaars werk, geven feedback en vormen elkaars stimulans. Daarnaast organiseren ze ook tentoonstellingen voor hun leden. De naam Prisma symboliseert de verschillen en tegelijkertijd de binding binnen de groep zoals de kleuren in het spectrum: verschillend, helder te onderscheiden, maar onlosmakelijk samenvallend in het licht.

 De tentoonstelling toont aan dat kunstenaarsverenigingen ook in deze tijd nog zeer levend zijn.

 Deelnemers aan tentoonstelling van Prisma ‘88
Karin van Beugen, Harry Boiten, Piet Deunhouwer (is ook lid van Fria), Aleid Dertien, Bart Dertien, Jannes Kleiker, Tjabel Klok, Edzard Krol, Gerrit de Vries , Sybranda Wieringa

 Deelnemers aan tentoonstelling van Fria
Ruth Vulto Gaube, Jan Pranger, Wim Reimert, Herman van der Made, Heine Noordstra, Giem Kwee, Linus Harms, Ine Bomers, Han Reeder, Johan Haantjes, Gea Koevoets, Wim Kroon, Wia Bouma, Joris Collier,  Corrie van Eijk,  Eveline van der Pas, Willem Mook, Aukje Reitsma, Anja Zwanenburg, Gerhild van Rooij,  Doet Boersma,  Floor van der Leun, Joost Schmidt
 

 [Gallery not found]

Volg ons!

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On GooglePlusVisit Us On Linkedin

Tweets

Collectie

rinsema6 erfgoed5 permeke-hendrik-man-aan-tafel-oliverf-op-doek entrop-170080-400x400-kopie ids-wiersma-schenking-stichting-vrienden-museum-dr8888-klein Jan Ketelaar, aankoop Sticthing Vrienden iris-kroes-stemt-ook-op-museum-dr8888 20steeeuw4 dada6